ROZPRZESTRZENIAMY ŚWIĘTOŚĆ. JUŻ 25 LAT.

 

"Poszukiwanie prawdy było jedyną moją modlitwą".

 

Fenomen młodej Żydówki Edyty Stein trafnie opisują słowa św. Jana Pawła II w swoim liście ogłaszającym ją patronką Europy: "Wszystko w niej jest wyrazem udręki poszukiwania i trudu egzystencjalnego pielgrzymowania. Nawet wówczas, gdy odnalazła już prawdę w pokoju życia kontemplacyjnego, musiała przeżyć do końca tajemnicę krzyża".

 

Edyta wychowywana w ortodoksyjnym judaizmie, już jako czternastolatka porzuca wiarę i świadomie wybiera ateizm. Uparta, ambitna i "pozbawiona marzeń właściwych podlotkom", jak określi sama siebie. Nie wiedząc jeszcze o tym, gorliwie poszukuje Prawdy. Edyta Stein odkrywa ostatecznie,  "że tylko w Chrystusie jest przyszłość, życie i radość" (Benedykt XVI, Berlin, 22.09.2011).  Przyjmuje chrzest, wstępuje do Karmelu, a swoje życie kończy w  komorze gazowej w Auschwitz - Birkenau, wierząc, że jej przyszłość to życie z Chrystusem w Niebie.

 

Towarzystwo im. Edyty Stein, które w tych dniach świętuje 25-lecie swojego istnienia, bierze sobie za fundament bogate dziedzictwo wielkiej świętej patronki Europy. Przekazuje kolejnym pokoleniom jej idee filozoficzne oraz postawę życiową skoncentrowane na poszukiwaniu prawdy i oddaniu życia Bogu. One wciąż inspirują i mogą stać się odpowiedzią na niszczącą falę laicyzacji starego kontynentu, który odrzuca wiarę ojców i neguje Boga, jak niegdyś Edyta Stein. Ona odnalazła w swojej ?egzystencjalnej pielgrzymce? prawdziwe szczęście i wolność w Chrystusie.

 

Kiedy dziś patrzymy wstecz na przebytą przez Towarzystwo drogę, podziwiamy ogrom pracy jaką wykonali jego członkowie, pracownicy Domu Edyty Stein i liczni wolontariusze. Przejęcie domu, zdobycie środków na sfinansowanie jego remontu, sama renowacja, współpraca z instytucjami wspierającymi w Niemczech i w Polsce, dziesiątki zrealizowanych projektów i tysiące odwiedzających Dom. Bilans imponujący. Jest za co dziękować!

 

Obchodzimy Jubileusz, cieszymy się ze spotkania, świętujemy, ale nazajutrz, po uroczystościach, staniemy do codziennej pracy na rzecz naszej Patronki i jej rodziny. I jak zawsze będziemy pamiętać, że opiekuje się ona nami w złych  i dobrych chwilach.

 

Prezes Towarzystwa im. Edyty Stein

Ks. Jerzy Witek

MAPA Wrocław Edyty Stein

Pobierz mapę